Efektivitāte 2015. gada pārskats

Pieņemot šī laika izaicinājumus

Šogad par izdevuma vadmotīvu kļuva daudzšķautņainā un sarežģītā efektivitātes tēma, kuras neviennozīmīgums slēpjas apstāklī, ka izmērīt efektivitāti un atrast universālu formulu tās aprēķināšanai nevar. Efektivitāte ir daudzu faktoru un prasmju kopums, kas veiksmīgi apvienots un strādā ar pozitīvu gala iznākumu.

Romans Surnačovs
ABLV Bank operāciju direktors, COO
2015. gada pārskata redaktors

Lai gan 2015. gads bija ļoti turbulents gan vairākos mūsu mērķa tirgos, gan pasaulē kopumā, bankas finanšu rezultāti sasniedza vēsturisko maksimumu — tostarp peļņa 2015. gadā bija 69 miljoni eiro. Kā iepriekš, mēs esam lielākā banka Latvijā ar vietējo kapitālu un atrodamies otrajā vietā pēc aktīvu apjoma. Vai grupas darba efektivitāte ir mērāma tikai skaitliski? Ne jā, ne nē.

Par mūsu efektivitāti stāsta arī citi rādītāji — mūsu banka tika atzīta par vienu no labākajiem Latvijas eksporta zīmoliem 2015. gadā. Mēs, kā līdz šim, esam viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī: tikai 2015. gadā vien dažādu nodokļu veidā mēs valsts budžetā ieskaitījām vairāk nekā 20 miljonus eiro. Mēs turpinām radīt jaunas darbvietas un joprojām esam viens no iekārotākajiem darba devējiem nozarē. Mēs sagatavojām grandiozu laukumu Prāta Vētras brīvdabas koncertam, kas notika topošā biznesa kvartāla New Hanza City teritorijā un ko apmeklēja vairāk nekā 45 000 skatītāju. Mūs turpina pieminēt kā uzņēmumu, kas rīko labākos korporatīvos pasākumus darbiniekiem. Mēs, tāpat kā iepriekš, tiecamies sasniegt pilnību detaļās, pārnesot savu korporatīvo stilu uz grupas pārstāvniecībām; šogad pabeidzām remontu pārstāvniecībā Maskavā. Galvenais, mēs turpinām nenogurstoši sekot nospraustajai stratēģijai un paliekam uzticīgi mūsu nemainīgajām vērtībām.

Mēs strādājam, lai mūsu klienti gūtu panākumus. Laikā, kad pastiprinās regulatoru prasības un atbilstības pārbaužu mehānismi kļūst arvien sarežģītāki, mēs cenšamies palikt ērti un saprotami saviem klientiem. Tomēr jaunās regulatoru prasības uzliek papildu atbildību ne tikai bankām, bet arī klientiem. Priekšrakstu ievērošana padara sarežģītāku biznesa ikdienu un pagarina operāciju apstrādes procesus, tomēr, pateicoties iekšējiem optimizācijas procesiem, atbilstības speciālistu, juristu un privātbaņķieru komandas pastiprināšanai, mums izdodas veiksmīgi pārvaldīt arvien pieaugošo informācijas plūsmu un dokumentu apriti.

Mēs vienmēr esam lepojušies ar individuālu pieeju katram klientam, ar viņa biznesa un mērķa valstu likumu pārzināšanu, un mēs joprojām sekojam šiem postulātiem: esam atvērti katram klientam, zinām laika vērtību un jaunajās dzīves reālijās strādājam vēl efektīvāk.

ABLV efektivitāte – tā ir spēja ātri mainīties atbilstoši nepārtrauktā attīstībā esošajai pasaulei, piemēroties jaunajiem apstākļiem, meklēt ceļus, lai risinātu sarežģītus, šķietami neatrisināmus uzdevumus, vienlaikus saglabājot mums piemītošās prasības pret kvalitāti — apkalpošanā, biznesā un korporatīvajā kultūrā. Mēs maināmies un ik dienu izejam no komforta zonas, pieņemam izaicinājumus, attīstāmies, izdarām secinājumus un turpinām kustību — izglītojam personālu, piesaistām jaunus speciālistus, modernizējam procesus un sistēmas, pilnveidojam sniegtos pakalpojumus, apgūstam jaunus tirgus un ieviešam jaunus produktus. Aiz tā visa ir nerimtīgs vairāk nekā 800 grupas darbinieku ikdienas darbs — katrs no viņiem mainās, strādā ar vislielāko atdevi un lepojas ar savu piederību ABLV.

Saturs

Radošā grupa: Arnis Artemovičs, Ernests Bernis, Jānis Bunte, Anna Celma, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Samanta Priedīte, Jūlija Surikova, Romans Surnačovs
Projekta menedžeres: Anna Celma, Jūlija Surikova
Intervijas: Jānis Bunte, Ingrīda Drazdovska, Konstantīns Gaivoronskis, Katrina Gordejeva, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Romāns Meļņiks, Sergejs Pavlovs, Romans Surnačovs, Jānis Šķupelis
Tekstu autori: Leonīds Aļšanskis, Jānis Bunte, Anna Celma, Vladislavs Hveckovičs, Jānis Grīnbergs, Māris Kannenieks, Ļubova Kazačenoka, Jekaterina Koļesina, Zane Kurzemniece, Aleksandrs Pāže, Gints Pumpurs, Dmitrijs Semjonovs, Jūlija Surikova, Kaspars Vanags, Benoit Wtterwulghe
Foto: Arnis Artemovičs, Uldis Bertāns, Mārtiņš Cīrulis, Ieva Čīka, Krišjānis Eihmanis, Andrejs Hroneloks, Alise Jastremska, Valdis Kauliņš, Valts Kleins, Marks Litvjakovs, Sergejs Mazurs, Reinis Oliņš, Samanta Priedīte, Gatis Rozenfelds, Polina Viljun, LETA foto, Marka.photo, Studija F64
Korektors: Agrita Grīnvalde
Tulks: Antra Bula
Dizains: Aivis Lizums, Valters Horsts
Sadarbībā ar SIA Anonymous Publishing

Visas tiesības aizsargā LR likums Par autortiesībām un blakustiesībām.
Pārpublicēšana bez ABLV Bank, AS, atļaujas aizliegta.