Efektivitāte 2015. gada pārskats

Mūsu grāmatvedis jūsu biznesam

Par grāmatvedības pakalpojumu nozīmi un būtību, par mūsu piedāvājuma priekšrocībām stāsta ABLV Corporate Services valdes locekle Zane Kurzemniece.

Grāmatvedība ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības elementiem. Jau sen ir pagājuši laiki, kad grāmatvedis veica tikai mehānisku uzskaites funk­ciju. Mūsdienās labākie grāmatveži ir speci­ālisti, kas spēj patstāvīgi analizēt uzņēmuma finansiālo situāciju un piedāvāt risinājumus biznesa darbības pilnveidošanai. Mūsuprāt, grāmatvedim ir jābūt kā sava veida finanšu ekspertam, tāpēc profesionālu grāmatvedi nespēs aizstāt pat vismodernākā grāmatvedības datorprogramma. Grāmatvedim piedāvājot kvalitatīvu un savlaicīgu finanšu analīzi, uzņēmums varēs pieņemt pareizos lēmumus turpmākai izaugsmei.

Grāmatveža loma mūsdienu uzņēmējdarbībā ir nenovērtējama. Valsts institūcijas pievērš īpašu uzmanību tiem, kuri dibina savus uzņēmumu un kļūst par nodokļu maksātājiem, lai tiktu ievēroti visi uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti, lai savlaicīgi būtu samaksāti nodokļi un nodevas. Tāpat būs jāsniedz dažnedažādi paziņojumi, atskaites un citi uzņēmuma darbību raksturojoši dokumenti. Ja šajā sarežģītajā procesā rodas kādas aizķeršanās, kavējumi, var sekot sankcijas — no soda naudas līdz pat uzņēmuma darbības apturēšanai. Pat ja esat apguvuši grāmatvedības pamatus, straujo likumdošanas normu grozījumu dēļ ir praktiski neiespējami izsekot līdzi visām jaunajām prasībām un normu interpretācijām. Tieši tādēļ uzņēmējdarbībā neiztikt bez grāmatvežiem, kuri palīdzēs izvairīties no kļūdām grāmatvedības uzskaitē.

Minēto uzdevumu veikšanai arvien populārāki kļūst grāmatvedības ārpakalpojumi. Šādi pakalpojumi paver būtiskas priekšrocības: uzņēmuma štatā nav jāuztur darbinieks, nav jāiegādājas speciāla licencēta grāmatvedības pro­grammatūra, jārūpējas par grāmatveža apmācību, lai viņš būtu lietas kursā par jaunākajiem standartiem. Grāmatvedības ārpakalpojumi atbrīvo uzņēmēju no grāmatvedības uzskaites rutīnas, ļaujot vairāk koncentrēties uzņēmuma pārvaldīšanai, tie minimizē izdevumus un palielina grāmatvedības kvalitāti.

Lai arī uzņēmēju vidū agrāk pastāvēja uzskats, ka ārpakalpojumu kvalitāte ir zema, jo šādi speciālisti nespēj iedziļināties konkrēta uzņēmuma darbības specifikā, šobrīd situācija ir mainījusies. Grāmatvedības ārpakalpojumu nozarē konkurence ik gadus pieaug, kas pozitīvi ietekmē piedāvājumu. Priekšplānā ir izvirzījušās tādas prioritātes kā orientēšanās uz pasūtītāju vēlmēm, to darbības specifikas izpratne un atbildība par uzņēmuma izaugsmi. Mēs šos komponentus saucam par vērtīgu dalību mūsu klientu mērķu sasniegšanā.

Mūsu grāmatvedības pakalpojumiem ir virkne priekšrocību — tie minimizē izdevumus un palielina grāmatvedības kvalitāti.

Grāmatvedības pakalpojumi Latvijas uzņēmumiem

Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana ir viens no ABLV Corporate Services galvenajiem darbības virzieniem. Mūsu grāmatvedības pakalpojumu nodaļa jau gadiem ir specializējusies Latvijas uzņēmumu apkalpošanā.

Mūsu priekšrocības ir tajā, ka piedāvājam kompleksu pakalpojumu, kas sevī ietver visus nepieciešamos posmus uzņēmējdarbības īstenošanai — sākot no uzņēmuma reģistrēšanas, juridiskā atbalsta, grāmatvedības pakalpojumiem un beidzot ar nodokļu konsultācijām, kā arī uzņēmuma administrēšanu, ko piedāvājam profesionālās pārvaldīšanas pakalpojuma ietvaros. Mūsu komandā strādā arī pieredzējuši juristi, kas palīdzēs sagatavot nepieciešamos līgumus vai pārbaudīs tos pirms parakstīšanas, kā arī izskaidros juridiskās nianses.

Mēs esam izveidojuši komandu ar vairāk nekā 15 pieredzes bagātiem grāmatvežiem, kuri kārto grāmatvedības uzskaiti mūsu klientu uzņēmumos. Lai arī ar šiem jautājumiem sākām aktīvi nodarboties pirms trim gadiem, šodien mēs esam viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem grāmatvedības ārpakalpojumu ziņā.

Mēs nodrošinām mēneša, ceturkšņa un gada atskaišu sagatavošanu, grāmatvedības uzskaites veikšanu visa atskaites perioda garumā, kā arī klientu interešu pārstāvēšanu, ja tiek saņemti pieprasījumi no nodokļu iestādēm. Mēs apkalpojam uzņēmējus viņiem ērtā valodā, un jebkurš no viņiem var sazināties ar sava uzņēmuma grāmatvedi nepastarpināti.

Grāmatvedība ārvalstu kompānijām

2014. gada laikā mēs papildinājām grāmatvedības pakalpojumu spektru, piedāvājot klientiem arī starptautiskās grāmatvedības pakalpojumu, sākot ar tādām jurisdikcijām kā Kipra un Singapūra. Šis pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) un atbilstošo konkrētās valsts likumdošanu.

2015. gadā mēs paplašinājām jurisdikciju sarakstu, kurās ir iespēja saņemt grāmatvedības vai pārvaldīšanas pakalpojumus. Šobrīd mēs piedāvājam mūsu klientiem grāmatvedības pakalpojumus vairāk nekā 10 jurisdikcijās, to skaitā arī ārzonu jurisdikcijās, kurās netiek pieprasīta grāmatvedības atskaišu iesniegšana.

Rūpējoties par mūsu klientu uzņēmējdarbības nepārtrauktību, ievērojot lielo daudzveidību grāmatvedības uzdevumos un pastāvīgās izmaiņas dažādu valstu likumos, mūsu speciālisti vienmēr ir lietas kursā par jaunākajām nodokļu iestāžu un citu fiskālo institūciju prasībām.

Gadu laikā esam uzkrājuši grāmatvedības kārtošanas pieredzi dažādās uzņēmējdarbības formās un jurisdikcijās, ir izveidota profesionāla grāmatvežu komanda, un mūsu grāmatvedības pakalpojumu priekšrocības novērtējuši jau vairāk nekā 180 uzņēmumu, uzticot savu finanšu un nodokļu grāmatvedību ABLV Corporate Services komandai.

Saturs

Radošā grupa: Arnis Artemovičs, Ernests Bernis, Jānis Bunte, Anna Celma, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Samanta Priedīte, Jūlija Surikova, Romans Surnačovs
Projekta menedžeres: Anna Celma, Jūlija Surikova
Intervijas: Jānis Bunte, Ingrīda Drazdovska, Konstantīns Gaivoronskis, Katrina Gordejeva, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Romāns Meļņiks, Sergejs Pavlovs, Romans Surnačovs, Jānis Šķupelis
Tekstu autori: Leonīds Aļšanskis, Jānis Bunte, Anna Celma, Vladislavs Hveckovičs, Jānis Grīnbergs, Māris Kannenieks, Ļubova Kazačenoka, Jekaterina Koļesina, Zane Kurzemniece, Aleksandrs Pāže, Gints Pumpurs, Dmitrijs Semjonovs, Jūlija Surikova, Kaspars Vanags, Benoit Wtterwulghe
Foto: Arnis Artemovičs, Uldis Bertāns, Mārtiņš Cīrulis, Ieva Čīka, Krišjānis Eihmanis, Andrejs Hroneloks, Alise Jastremska, Valdis Kauliņš, Valts Kleins, Marks Litvjakovs, Sergejs Mazurs, Reinis Oliņš, Samanta Priedīte, Gatis Rozenfelds, Polina Viljun, LETA foto, Marka.photo, Studija F64
Korektors: Agrita Grīnvalde
Tulks: Antra Bula
Dizains: Aivis Lizums, Valters Horsts
Sadarbībā ar SIA Anonymous Publishing

Visas tiesības aizsargā LR likums Par autortiesībām un blakustiesībām.
Pārpublicēšana bez ABLV Bank, AS, atļaujas aizliegta.