Efektivitāte 2015. gada pārskats

Mēs orientējamies uz ilgtermiņa attiecībām

ABLV grupā cilvēku kapitāls ir viens no vērtīgākajiem aktīviem. Mēs to izprotam un strādājam ar ilgtermiņa mērķi. Par mūsu ilgtspējīgo personāla stratēģiju stāsta ABLV Bank Personāla nodaļas vadītāja Dace Rūķīte-Kariņa.

Statistikas dati rāda, ka bezdarba līmenis Latvijā arvien samazinās. Kāda šobrīd ir nodarbinātības situācija banku nozarē?

Diemžēl jāatzīst, ka darba tirgus situācija finanšu sektorā Latvijā ir kritiska, lai neteiktu vēl vairāk. Ja darbaspēku sadalītu divās nosacītās grupās: speciālistu/vadītāju līmenī — nodaļu vadītāji, vecākie speciālisti — un starta pozīcijas līmenī — sekretāri, palīgi, asistenti —, tad jāsaka, ka atrast darbinieku tieši starta pozīcijā, kas būtu piemērota tikko augstskolu beigušiem studentiem vai pēdējā kursa studentiem, ir ārkārtīgi grūti. Joprojām ir jūtams demogrāfiskais tukšums, kas Latvijā izveidojās pirms 20–25 gadiem. Turklāt liela daļa jauniešu un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir aizbraukuši no Latvijas.

Jauniešu vidū gan valda viedoklis, ka darbu Latvijā nav iespējams atrast.

Arī sekretāram, asistentam vai palīgam, kurš vēlas strādāt ABLV, ir jāatbilst noteiktām prasībām. Viņiem ir jābūt iegūtai juridiskajai vai ekonomiskajai izglītībai vai jābūt vismaz pēdējo kursu studentam. Atsevišķiem amatiem der arī filoloģiskā izglītība. Tāpat jaunajiem speciālistiem ir jāpārvalda trīs valodas, atsevišķos amatos — divas.
Taču ne mazāk svarīgas darbā ir personīgās kompetences — inteliģence, rakstura īpašības, kas palīdz iejusties potenciālā darba ņēmēja darba vidē un sastrādāties ar kolēģiem, jo tikai saskanīgā kolektīvā ir iespējams sasniegt augstus rezultātus.

Jāatzīst, ka šādus speciālistus, kuru prasmes un kompetences atbilstu izvirzītajiem kritērijiem, ir grūti atrast. Tiek runāts par darbaspēka ievešanu, bet būsim godīgi — Latvijā nav iespējams strādāt finanšu nozarē, nezinot latviešu valodu, jo visi normatīvie akti ir latviešu valodā. Tiesa, ir patīkami izņēmumi, un tādi piemēri ir arī mūsu bankā, taču to nav daudz.

Augstākā pilotāža — kļūt par ekspertu, kas ir izaudzis no vienkārša pārdevēja līdz klienta partnerim, veidojot sadarbības attiecības ilgtermiņā.

Kāpēc darbiniekiem uz sākotnējiem amatiem tiek izvirzītas tik augstas prasības?

Ņemot vērā nepietiekamu kvalitatīvu resursu pieejamību darba tirgū, mūsu stratēģija ir balstīta uz kadru kalves principu: starta pozīciju personāls šeit iegūst nepieciešamās profesionālās zināšanas un iemaņas, lai gada laikā spētu profesionāli attīstīties un pāriet uz citu amatu. Uzmanīgi sekojam līdzi, lai darbinieki neaizsēdētos sākotnējos amatos. Tāpēc mēs izvirzām ļoti augstas prasības šiem kandidātiem un rūpīgi izvērtējam viņu piemērotību un profesionālo atbilstību, jo tas ir svarīgs pamatnosacījums, lai šos resursus varētu attīstīt bankai nepieciešamajos virzienos.

Kāda situācija ir privātbaņķieru amatiem? Vai arī šeit novērojams kvalitatīva piedāvājuma trūkums?

Privātbaņķieru amati vienmēr ir bijuši ļoti pieprasīti, un to pieejamība darba tirgū ir samērā ierobežota. Ņemot vērā to, ka šie darbinieki pārdod ne tikai produktus un pakalpojumus, bet ar sevi prezentē attiecīgās organizācijas kultūru un vērtības, lielākoties bankas cenšas izaudzināt šo personālu patstāvīgi.

Finanšu nozarē jau vairākus gadus privātbaņķieri, kredītu menedžeri, klientu apkalpošanas speciālisti izaug no sākuma pozīciju amatiem, lai spētu sevī iedzīvināt tās vārdos nenosaucamās lietas, kas atšķir vienu organizāciju no citas.

Kādam jābūt privātbaņķierim šodienas realitātē? Nosauciet galvenās rakstura īpašības.

Privātbaņķierim jābūt ekstravertam, atvērtam un ar pozitīvu attieksmi, gudram, daudzpusīgi attīstītam, ar plašu redzesloku. Obligātās īpašības — elastīgs komunikācijā, māk neuzspiest klientam savu viedokli. Viņam jāprot saklausīt klienta vēlmi un izprast viņa vajadzības.

Speciālistam brīvi jākomunicē vismaz trīs svešvalodās, jāspēj orientēties un jāsaprot klienta saimnieciskā darbība, jāpārzina piedāvātais pakalpojumu un produktu klāsts, lai piemeklētu klientam visatbilstošāko risinājumu. Tā ir augstākā pilotāža — kļūt par ekspertu, kas ir izaudzis no vienkārša pārdevēja līdz klienta partnerim, veidojot sadarbības attiecības ilgtermiņā.

Daļa no minētajām kompetencēm ir apgūstamas skolā, bet lielāko daļu iemācās, strādājot ilgāku laiku vienā uzņēmumā, sākot no starta pozīcijas amata un mērķtiecīgi, soli pa solim, veidojot savu profesionālā pārdevēja karjeru. Ir tikai jāgrib un jādara, tad viss ir iespējams!

Kā notiek kandidātu atlase un vai, rodoties brīvai vakancei, priekšroka tiek dota iekšējiem vai ārējiem resursiem?

Atlasi veicam mēs — vecākie personāla menedžeri, pieredzējuši profesionāļi ar psihologa izglītību. Mēs zinām uzņēmuma vērtības, mūsu korporatīvo vidi, līdz ar to spējam izvērtēt kandidāta atbilstību ne tikai kopējam ABLV grupas kolektīvam, bet arī katrai atsevišķai struktūrvienībai. Profesionālās zināšanas un iemaņas ļoti labi var novērtēt konkrētās nodaļas vadītājs, bet netveramas lietas, piemēram, kandidāta spēju iejusties kolektīvā, ne visi var izprast. Tāpēc arī personāla atlase ir uzticēta profesionāļiem.

Tā kā mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam ilgtermiņa personāla attīstības stratēģijai, mūsu nodaļa rūpīgi izvēlas darbiniekus starta pozīciju amatiem, un mēs uzmanīgi sekojam līdzi viņu izaugsmei. Parādoties vakancei, priekšroka tiek dota mūsu darbiniekiem. Gada laikā 22% ABLV darbinieku attīsta savu profesionālo izaugsmi gan horizontāli, gan vertikāli. Gandrīz 59% no mūsu darbiniekiem ir profesionāli izauguši līdz vidējā līmeņa vadītājiem un gandrīz 19% — līdz augstākā līmeņa vadītājiem. Pašlaik tikai viens no septiņiem bankas valdes locekļiem ir pievienojies kā direktors — pārējie ABLV Bank direktori ir profesionāli izauguši mūsu kolektīvā.

Savukārt starta pozīciju amatiem izsludinām ārējos konkursus. Piemēram, nesen uz sekretāra amatu pieteicās 200 pretendentu, tomēr uz pārrunām mēs varējām uzaicināt tikai deviņus.

Vai pretendentu piesaistīšanai izmantojat arī sociālos tīklus?

Jau vairākus gadus izvietojam sludinājumus savos Facebook profilos. Statistika rāda, ka šo sludinājumu sasniedzamība ir viena no augstākajām — tos vidēji apskata vairāk nekā 5000 interesentu. Šādi sludinājumi ir lietderīgi, un to pierādījusi arī mūsu prakse.

No 2015. gada mēs uzsākām izmantot arī sociālo vietni LinkedIn. Jāatzīst, ka galvenā LinkedIn priekšrocība ir vide, kurā koncentrējušies savas jomas profesionāļi. Ievietojot šeit sludinājumu, mēs izvēlamies konkrētus parametrus, lai precīzāk uzrunātu mērķa grupu. Ir iespējams arī tieši uzrunāt piemērotākos kandidātus, iepazīties ar viņu profiliem. Šī sociālā platforma ļauj atrast speciālistus, kuri šobrīd nav aktīvi darba meklētāji, bet ir piemēroti mūsu profesionālajām kvalitātēm.

ABLV darbinieku augstās lojalitātes pamatā ir pozitīvā atmosfēra un vadības novērtējums.

Jūsuprāt, kuras ir galvenās motivācijas metodes ABLV?

Galvenais — darba vide un psiholoģiskais mikroklimats kolektīvā. Ja darba vide nebūs darbiniekam komfortabla, viņu noturēt būs ļoti grūti. Tāpat darbiniekiem ļoti svarīgi, lai viņu profesionālā kvalitāte būtu novērtēta. ABLV ir ieviesta tradīcija: bankas vadība darbiniekiem, kuri ir nostrādājuši desmit gadu vai divdesmit gadu, pasniedz vērtību balvas kādā no lielajiem korporatīvajiem pasākumiem — Ziemassvētku ballē vai ABLV Bank dzimšanas dienā. Ļoti jauka ir tradīcija svinēt Ziemassvētkus kopā ar ģimenēm. Šādi pasākumi kļuvuši īpaši tuvi mūsu darbiniekiem un viņu bērniem — piemēram, pagājušo Ziemassvētku pasākumu izbaudīja vairāk nekā 650 darbinieku bērnu.

Mēs augstu vērtējam tos, kuri strādā kopā ar mums ilgstoši. Līdzās nemateriālajai atzinībai rūpējamies, lai darbinieki, kuri strādā pie mums ilgtermiņā, saņemtu arī pamatotus labumus. Atalgojumu sistēmā ir iestrādāts izdienas koeficients — piemaksa pie pamatalgas par ABLV grupā nostrādāto laiku, kā arī tiek piešķirtas apmaksātas papildu brīvdienas kārtējam atvaļinājumam. Jo darbinieks ilgāk uzņēmumā strādājis, jo vairāk viņam pienākas brīvu dienu, kuras var izmantot, atpūšoties kopā ar ģimeni vai citiem mērķiem.

ABLV vadība domā par to, lai darbinieki būtu materiāli novērtēti. Mēs regulāri pārskatām atalgojumu sistēmu, indeksējam darbinieku algas, strādājam pie prēmēšanas sistēmas uzlabošanas. Pie personāla motivācijas var pieskaitīt arī veselības apdrošināšanu un uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, kurā darba devējs veic regulāras iemaksas. Pēc noteikta termiņa beigām darbinieks var saņemt darba devēja iemaksāto uzkrājumu.

Kuru no metodēm darbinieki paši novērtē visaugstāk?

Protams, visiem patīk saņemt taustāmas lietas. Taču es uzdrošināšos teikt, ka ABLV darbinieku augstās lojalitātes pamatā ir tieši pozitīvā atmosfēra un vadības novērtējums. Mums ir ārkārtīgi zema personāla mainība — aptuveni 5–6% gadā, turklāt, ņemot vērā, ka kopējais darbinieku skaits ir vairāk nekā 800 cilvēku.

Mums ir paveicies ar to, ka abi bankas lielākie akcionāri — Oļegs Fiļs un Ernests Bernis — ikdienā strādā bankā. Viņi pazīst visus savus darbiniekus, izjūt atmosfēru, un bieži vien iniciatīva kaut ko uzlabot darba apstākļos vai darbinieku motivēšanā nāk no viņiem. Tā ir iezīme, kas mūs atšķir no citām bankām un lieliem uzņēmumiem. Mums, darbiniekiem, nav īpašnieki jāpārliecina par vienu vai otru jautājumu, jo viņi paši zina, kāda ir situācija uzņēmuma iekšienē.

Tāpēc mūsu darbiniekiem ir augsta motivācija strādāt tieši ABLV. Par to liecina arī gadskārtējais darbinieku iesaistes un apmierinātības pētījums, ko veic WPP holdinga sastāvā un tā pētniecības struktūrvienībā Kantar ietilpstošā pētījumu aģentūra TNS. Pateicoties šai aptaujai, mēs varam savu uzņēmumu salīdzināt ar līdzīgiem uzņēmumiem Latvijā, Baltijā un Eiropā.

Mūsu virsmērķis — ar katru gadu kļūt labākiem nekā iepriekšējā gadā.

Un kā šajā pētījumā izskatās ABLV?

Ar patiesu prieku un gandarījumu varu teikt, ka ļoti labi. Vidējais apmierinātības indekss pērn šajā pētījumā bija 65%, bet apmierinātības indekss ABLV Bank bija 83%. TNS speciālisti atzina, ka viņi neredz nedz Latvijā, nedz Baltijā, nedz arī Eiropā citu organizāciju, kurai būtu tik augsts darbinieku iesaistes un apmierinātības līmenis.
Viens no jautājumiem šajā aptaujā, ko anonīmi veic TNS speciālisti, ir tāds: “Kā vērtējat savu darbavietu, vidi, un vai šo darbavietu ieteiktu saviem draugiem un paziņām?” 91% ABLV darbinieku atbildēja apstiprinoši. Šis rādītājs mums pieaug ar katru gadu — par pusprocentu, procentu, bet ne reizi nav samazinājies. Protams, vienmēr ir darbinieki, kas ir neapmierināti, un tā tam ir jābūt, jo arī urķētāji zināmā mērā ir virzītājspēks.

Mūsu virsmērķis — ar katru gadu kļūt labākiem nekā iepriekšējā gadā. Taču arī apzināmies, ka mērķim ir jābūt saprāta robežās. Un jānovērtē tas, kas jau ir sasniegts. Kad saproti, kas tev ir, vari tiekties augstāk.


Jauno darbinieku komentāri

Gints Pumpurs
Apdrošināšanas starpniecības nodaļas vadītājs

Atklāti sakot, pirms mani uzrunāja pieteikties šai vakancei, manas, tāpat kā lielas iedzīvotāju daļas, zināšanas par banku bija diezgan virspusējas un stereotipu iespaidotas. Tāpēc man nācās uzmeklēt pazīstamus cilvēkus, kuri šeit strādāja un varēja dot atsauksmes. Saņemtā informācija man apliecināja, ka ABLV Bank var uzskatīt par ļoti labu darba devēju. Atzīšos, biju pat pārsteigts, ka šī nišas banka daudzos rādītājos apsteidz lielos skandināvu finanšu milžus un ir viena no Latvijas lielākajām bankām. Nolēmu, ka gribu strādāt un iegūt pieredzi šajā uzņēmumā. Papildu motivāciju deva arī zināms lokālpatriotisms, jo man ļoti patika apziņa, ka tas ir vietējais uzņēmums, kurš ir pierādījis savu dzīvotspēju un algo labi apmaksātus darbiniekus. Kā vēlāk izrādījās, pēc valstij samaksāto nodokļu apjoma banka apsteidz tādus finanšu uzņēmumus, kuru filiāles atrodas gandrīz vai katrā Latvijas pilsētā vai tirdzniecības centrā.

Nākamais pārsteigums bija uzdotie testi un neskaitāmās darba intervijas divu mēnešu garumā. Tas vienlaikus radīja gan nesapratni, gan arī izraisīja interesi par gaidāmo darbu.

Kaut arī iepriekš biju strādājis līdzīgā — apdrošināšanas — nozarē, kura arī ir FKTK regulēta, sākotnēji mans lielākais izaicinājums bija daudzās un dažādās instrukcijas, kas apraksta un reglamentē katru veicamo darbību.

Attiecībā uz darba vidi varu vien teikt, ka tā tiešām ir ļoti demokrātiska un sakārtota — no atklātiem komentāriem bankas iekšējā avīzē, daudzām aptaujām un starpnodaļu sadarbības vērtējumiem līdz uzņēmuma politikai, kas veicina darbinieku ilgtermiņa lojalitāti.

Tāpat man patīk bankas vadības uzliktā standartu latiņa gan darbiniekiem, gan arī sev — visam, ko mēs darām, ir jābūt pārdomātam līdz sīkākajām detaļām un izpildītam nevainojamā kvalitātē. Tas gan nav viegls uzdevums, taču esmu pārliecināts, ka tas ir efektīvākais veids gan uzņēmuma, gan manai personīgajai izaugsmei.

Esmu apradis ar bankas strikto pieeju visu darbību regulācijai, kā arī guvis pārliecību, ka mana sākotnējā izvēle nākt šeit strādāt ir bijusi pareiza.
 

Jekaterina Koļesina
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nenoliedzams bankas personāla politikas pluss ir plašā apmācība, kura notiek pirmajā darba dienā un kuras laikā jaunais darbinieks iegūst zināšanu bāzi par bankas vēsturi un dažādiem tās darbības aspektiem. Iepazīšanās kurss būtiski atviegloja manu integrāciju sākotnējā darba posmā, jo nebija jākoncentrējas uz jautājumiem, kā savienot vienā tādus jēdzienus kā es un jaunā vide. Pateicoties iegūtajām ziņām, es jau sākotnēji jutos kā savā vietā. Kolēģu atsaucīgums rada nepiespiestu atmosfēru, kurā var brīvi domāt, meklēt iedvesmu darbam un droši izteikt savu viedokli. Vēl viens patīkams pārsteigums bija tehniskā atbalsta dienesta neticamā operativitāte, kas ir neizsakāmi būtiski pilnvērtīgam darba procesam, it īpaši lielas slodzes periodos.
 

Jānis Grīnbergs
Produktu attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks

Iemesli pievienoties ABLV Bank komandai bija vairāki. Pirmkārt, attiecībās ar iepriekšējo darba devēju — BTA Insurance Company, SE — bija iestājusies zināma harmonija, stabilitāte, kas nozīmēja pastāvīgu atrašanos komforta zonā. Daudzus procesus bija izdevies pilnveidot, bija iestājusies nosacīta rutīna. Jutu, ka esmu nobriedis jauniem izaicinājumiem vai nu BTA ietvaros, vai ārpus tās. Nenoliedzami, tas lika pārvērtēt manu lojalitāti, jo līdz šim ne reizi nebiju atsaucies personāla atlases kompāniju piedāvājumiem. Otrkārt, kad uzsāku interviju procesu, mani patīkami pārsteidza dažādais interviju formāts, uzdevumi, testi, atziņas, ko guvu no sarunas ar personāla atlases kompānijas pārstāvjiem un jo īpaši ar bankas pārstāvjiem. Šī atziņu un pārdomu gamma manī aizvien vairāk radīja pārliecību, ka vēlos būt daļa no šī kolektīva un dot savu artavu bankas darbā. Jāatzīst, ka nekad nebiju piedalījies tik rūpīgā atlasē. Sešas intervijas, vairāki uzdevumi, testi arī deva zināmu gandarījumu par savām spējām un apliecinājumu bankas skrupulozajai pieejai personāla atlasē savas komandas veidošanā.

Jāatzīst, ka pirms intervijām man nebija izveidojies konkrēts viedoklis par ABLV Bank vai grupas uzņēmumu tēlu. Reklāma medijos tiek izmantota reti, publiskā komunikācija vairāk izpaužas caur sabiedrisko attiecību notikumiem. Iespējams, ka nepietiekamais informācijas apjoms manī radīja šaubas lēmumu pieņemšanā. Kad ar šādu emocionālo fonu ierados uz pirmo tikšanos ar bankas pārstāvjiem, biju vairāk nekā pozitīvi pārsteigts par šo interviju, tās gaisotni un bankas pārstāvju pretimnākošo un labvēlīgo attieksmi. Pietika ar 60 minūšu garu sarunu, lai būtiski mainītos priekštats par bankas vidi un maniem potenciālajiem darba devējiem. Mēdz teikt, ka viena reize var būt sagadīšanās, bet divas jau ir sistēma. Tāpēc man ne mazāk interesanta bija trešā saruna, kuras laikā sapratu, ka šeit tik tiešām ir vieta, kur es vēlos strādāt, lai šie pārstāvji ir mani kolēģi.

Uzsākot darba attiecības, es vēl vairāk pārliecinājos — korporatīvā gaisotne, kolēģu atbalsts, savstarpējā sadarbība ir lieliska. Ne mazāk biju pārsteigts, cik sakārtota ir uzņēmuma iekšējā vide, procesi, normatīvā bāze. Cik daudz uzmanības tiek veltīts niansēm it visā. Šo deviņu mēnešu laikā esmu iepazinies ar daudziem jauniem kolēģiem, sadarbojoties dažādu projektu ietvaros. Redzu, cik saliedēta ir komanda, cik cieši arī augstākā vadība iesaistās bankas notikumos. Nereti aizdomājos, cik ļoti ir paveicies gan bankas darbiniekiem, gan klientiem. Pirmo reizi tā no sirds es tiešām esmu lepns, atbildot saviem draugiem, paziņām par uzņēmumu, kurā es strādāju. ABLV ir unikāla vieta, kur valda princips ”Darbs uzvar visu” (Labor Omnia Vincit), kur visi cits citu atbalsta, pret darbu attiecas ar milzīgu pietāti, lai sasniegtu vislabāko kopējo rezultātu.
 

Ļubova Kazačenoka
Darba organizācijas speciālista p.i.

ABLV Bank man vienmēr ir šķitusi unikāla, no citām bankām atšķirīga. Pievienojoties šim kolektīvam, es guvu tam apliecinājumu — bankai ir savs vienots stils, spēcīgs zīmols, nelokāmas vērtības un unikāla pieeja darbam.

Visvairāk piesaistīja tas, cik ļoti banka ciena savus darbiniekus, pievēršot lielu uzmanību to apmācībai, profesionālajai izaugsmei un motivācijai. Mani pirmie iespaidi bija pozitīvi — jaunie kolēģi mani viesmīlīgi sagaidīja un ar prieku atbalstīja. Strādājot bankā, es ne reizi neesmu vīlusies savā kolektīvā — tie ir ne tikai sava darba profesionāļi, bet arī satriecoši, atvērti cilvēki, ar kuriem ir patīkami strādāt un ar kuriem kopā jebkura problēma tiek atrisināta.

Kopā mēs varam visu!

Saturs

Radošā grupa: Arnis Artemovičs, Ernests Bernis, Jānis Bunte, Anna Celma, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Samanta Priedīte, Jūlija Surikova, Romans Surnačovs
Projekta menedžeres: Anna Celma, Jūlija Surikova
Intervijas: Jānis Bunte, Ingrīda Drazdovska, Konstantīns Gaivoronskis, Katrina Gordejeva, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Romāns Meļņiks, Sergejs Pavlovs, Romans Surnačovs, Jānis Šķupelis
Tekstu autori: Leonīds Aļšanskis, Jānis Bunte, Anna Celma, Vladislavs Hveckovičs, Jānis Grīnbergs, Māris Kannenieks, Ļubova Kazačenoka, Jekaterina Koļesina, Zane Kurzemniece, Aleksandrs Pāže, Gints Pumpurs, Dmitrijs Semjonovs, Jūlija Surikova, Kaspars Vanags, Benoit Wtterwulghe
Foto: Arnis Artemovičs, Uldis Bertāns, Mārtiņš Cīrulis, Ieva Čīka, Krišjānis Eihmanis, Andrejs Hroneloks, Alise Jastremska, Valdis Kauliņš, Valts Kleins, Marks Litvjakovs, Sergejs Mazurs, Reinis Oliņš, Samanta Priedīte, Gatis Rozenfelds, Polina Viljun, LETA foto, Marka.photo, Studija F64
Korektors: Agrita Grīnvalde
Tulks: Antra Bula
Dizains: Aivis Lizums, Valters Horsts
Sadarbībā ar SIA Anonymous Publishing

Visas tiesības aizsargā LR likums Par autortiesībām un blakustiesībām.
Pārpublicēšana bez ABLV Bank, AS, atļaujas aizliegta.