Efektivitāte 2015. gada pārskats

ABLV grupas jaunumi

Papildus biržās tirgoto preču finansēšanai mēs piedāvājam mijmaiņas līgumus naftas produktiem.

Jaunas obligāciju emisijas

Turpinot obligāciju emisiju programmu, 2015. gadā veiktas septiņas obligāciju emisijas: divas kupona obligāciju emisijas Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un četras — Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, kā arī viena subordinēto obligāciju emisija Piektās programmas ietvaros. Visu pagājušajā gadā veikto emisiju kopējais apjoms bija 225 miljoni ASV dolāru un 80 miljoni eiro.

Paplašinātas ieguldījumu iespējas

Kā jau solīts, mūsu klientu ieguldījumu portfeļu diversifikācijai mēs katru gadu piedāvājam vismaz vienu jaunu atvērto ieguldījumu fondu. No 2015. gada februāra klientiem ir pieejams jauns ABLV Asset Management pārvaldīts atvērto ieguldījumu fonds — ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund, kas izveidots ar mērķi piedāvāt tā ieguldītājiem iespēju veikt diversificētus ieguldījumus dažādās aktīvu klasēs atkarībā no ekonomiskā cikla posma un situācijas finanšu tirgos. Fonda līdzekļi tiks ieguldīti komercsabiedrību, kredītiestāžu, valdību, pašvaldību un centrālo banku parāda vērtspapīros, ETF (regulētajā tirgū tirgota ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības) vērtspapīros, komerc­sabiedrību un kredītiestāžu emitētajos kapitāla vērtspapīros, kā arī depozitārajos sertifikātos.

No septembra mēs piedāvājam jaunu attīstības valstu korporatīvo obligāciju fondu ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund. Šī fonda pamata valūta ir ASV dolāri, un tā aktīvi tiek ieguldīti parāda vērtspapīros, ko emitējuši vai garantē attīstības valstīs reģistrētie uzņēmumi un kredītiestādes.

Mijmaiņas līgumi naftas produktiem

Attīstot mūsu brokeru pakalpojumus, piedāvājam klientiem mijmaiņas līgumus (SWAP) naftas produktiem — vienošanās par aktīva (naftas produktu) mainīgās cenas maiņu uz fiksēto (vai otrādi) uz noteiktu termiņu norunātajā apjomā. Šie darījumi tiek slēgti ārpus biržas, bet norēķinus nodrošina birža.

Nodokļu priekšrocības obligāciju turētājiem

Noslēdzoties garam un darbietilpīgam procesam, ABLV Bank ir ieguvusi ASV Ieņēmumu dienesta (IRS) kvalificēta starpnieka (Qualified Intermediary (QI)) statusu. Šis statuss dod ievērojamas priekšrocības mūsu bankai un klientiem.

Līdz ar to mūsu klientiem, kuru vērtspapīru portfeļos ir ASV emitentu obligācijas, var piemērot pazeminātas ASV nodokļu likmes šo finanšu instrumentu kuponu izmaksām saskaņā ar pieteikto klienta nodokļu rezidenci. Piemēram, ja mūsu klients ir ASV nerezidents (viņš to ir apliecinājis, iesniedzot attiecīgo W-8BEN vai W-8BEN-E nodokļa formu), kuponu izmaksai par ASV emitentu obligācijām līdz šim piemērotā 30% nodokļu likme tiks samazināta līdz 0%.

Pilnveidota emitentu korporatīvo notikumu apkalpošana

Emitentu korporatīvo notikumu apkalpošana ir viena no būtiskākajām vērtspapīru glabāšanas pakalpojuma sastāvdaļām. Mēs esam ieguldījuši lielu darbu, lai nodotu mūsu klientiem informāciju par korporatīvajiem notikumiem ērtā valodā un veidā. Līdz šim mēs jau piedāvājām apkalpot gan obligātos (kur nav nepieciešama klienta iesaistīšanās), gan brīvprātīgos (kur klienta iesaistīšanās ir nepieciešama) korporatīvos notikumus.

No 2015. gada februāra piedāvājam arī pakalpojumu, kas paredz klātienes un neklātienes dalību emitentu akcionāru pilnsapulcēs. Akcionāru pilnsapulcēs, kur nepieciešama klātienes dalība, klients var piedalīties pats, saņemot no mums visus nepieciešamos dokumentus un instrukcijas, vai arī deleģēt to mums, iepriekš vienojoties par dalības nosacījumiem.

Sekmīgi noslēgusies AmberStone Group akciju emisija

2015. gada jūnijā sekmīgi noslēdzās ABLV Bank organizētā akciju emisija uzņēmumam AmberStone Group — holdingkompānijai, kas pārvalda savas meitaskompānijas un asociētās sabiedrības dažādās nozarēs.

Akciju emisijas rezultātā AmberStone Group pamatkapitāls tika palielināts par 21,0 miljonu eiro, kopā sasniedzot 35,0 miljonus eiro. Emisijas mērķis bija piesaistīt papildu līdzekļus uzņēmuma attīstībai, kā arī palielināt uzņēmuma akcionāru skaitu. Pamatkapitāla palielināšanā piedalījās 95 pieteicēji — jau esošie AmberStone Group akcionāri, to skaitā ABLV Bank, kā arī trešās personas — atsevišķi bankas klienti, akcionāri un darbinieki.

Saturs

Radošā grupa: Arnis Artemovičs, Ernests Bernis, Jānis Bunte, Anna Celma, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Samanta Priedīte, Jūlija Surikova, Romans Surnačovs
Projekta menedžeres: Anna Celma, Jūlija Surikova
Intervijas: Jānis Bunte, Ingrīda Drazdovska, Konstantīns Gaivoronskis, Katrina Gordejeva, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Romāns Meļņiks, Sergejs Pavlovs, Romans Surnačovs, Jānis Šķupelis
Tekstu autori: Leonīds Aļšanskis, Jānis Bunte, Anna Celma, Vladislavs Hveckovičs, Jānis Grīnbergs, Māris Kannenieks, Ļubova Kazačenoka, Jekaterina Koļesina, Zane Kurzemniece, Aleksandrs Pāže, Gints Pumpurs, Dmitrijs Semjonovs, Jūlija Surikova, Kaspars Vanags, Benoit Wtterwulghe
Foto: Arnis Artemovičs, Uldis Bertāns, Mārtiņš Cīrulis, Ieva Čīka, Krišjānis Eihmanis, Andrejs Hroneloks, Alise Jastremska, Valdis Kauliņš, Valts Kleins, Marks Litvjakovs, Sergejs Mazurs, Reinis Oliņš, Samanta Priedīte, Gatis Rozenfelds, Polina Viljun, LETA foto, Marka.photo, Studija F64
Korektors: Agrita Grīnvalde
Tulks: Antra Bula
Dizains: Aivis Lizums, Valters Horsts
Sadarbībā ar SIA Anonymous Publishing

Visas tiesības aizsargā LR likums Par autortiesībām un blakustiesībām.
Pārpublicēšana bez ABLV Bank, AS, atļaujas aizliegta.