Efektivitāte 2015. gada pārskats

ABLV grupas jaunumi

Mūsu meitasbanka ABLV Bank Luxembourg iegūst statusu VISA Associate Membership.

Jaunas ieguldījumu iespējas

Mūsu meitasbankas Luksemburgā klientiem kļuvis pieejams jauns un interesants pakalpojums — ieguldījumu uzticīgā pārvaldīšana (Discretionary Portfolio Management). Tagad klienti var diversificēt savu vērtspapīru portfeli, pilnībā deleģējot ieguldījumu lēmumu pieņemšanu Luksemburgas bankas speciālistiem.

Izmantojot šo pakalpojumu, klientu ieguldījumu portfeli pārvalda, ievērojot iepriekš saskaņotu stratēģiju, turklāt ieguldījumu idejas tiek realizētas nekavējoties. Klienti var pastāvīgi monitorēt portfeļa stāvokli, saņemot savlaicīgu informāciju par veiktajiem darījumiem un detalizētas atskaites. Ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanā bez Discretionary Portfolio Management pakalpojuma ABLV Bank Luxembourg piedāvā arī ieguldījumu konsultatīvo pārvaldīšanu — Active Investment Advisory. Šo pakalpojumu ietvaros klienti agrāk varēja izvēlēties trīs veidu ieguldījumu stratēģijas: kapitāla saglabāšanas (Capital Preservation), aizsardzības (Defensive) un sabalansēto (Balanced) stratēģiju.

Ievērojot pieprasījumu, no 2016. gada ABLV Bank Luxembourg piedāvā jaunu ieguldījumu stratēģiju — kapitāla pieaugumam (Growth). Šī stratēģija paredz ieguldīto aktīvu ievērojamu pieaugumu, vienlaicīgi pieņemot risku par iespējamiem būtiskiem zaudējumiem. Salīdzinājumā ar pārējām stratēģijām jaunā ir orientēta uz daudz lielāku akciju īpatsvaru klienta ieguldījumu portfelī.

Lombarda kreditēšana

ABLV Bank Luxembourg klientiem sarūpēts vēl viens jauns pakalpojums — lombarda kreditēšana. Tas ir norēķinu konta overdrafts, ko piešķir pret ieguldījumu konsultatīvās pārvaldīšanas (Active Investment Advisory) vai ieguldījumu uzticīgās pārvaldīšanas (Discretionary Portfolio Management) portfeļa ķīlu.

Izmantojot šo pakalpojumu, klienti var saņemt līdzekļus, nepārdodot savus ieguldījumu portfeļus, un novirzīt tos dažādiem mērķiem, piemēram, ieguldījumu portfeļa apjoma palielināšanai. Lombarda kredīts ir beztermiņa (ar bankas tiesībām pieprasīt kredīta pirmstermiņa atmaksu), to iespējams saņemt ASV dolāros un eiro.

ABLV Bank Luxembourg iegūst statusu VISA Associate Membership

Pērn starptautiskās maksājumu sistēmas VISA Europe Riska komiteja apstiprināja VISA Associate Membership statusa piešķiršanu mūsu meitasbankai ABLV Bank Luxembourg. Līdz ar to banka var savā vārdā piedāvāt saviem klientiem maksājumu kartes — no debetkartēm līdz pat premium VISA Platinum un Infinite kartēm.

Saturs

Radošā grupa: Arnis Artemovičs, Ernests Bernis, Jānis Bunte, Anna Celma, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Samanta Priedīte, Jūlija Surikova, Romans Surnačovs
Projekta menedžeres: Anna Celma, Jūlija Surikova
Intervijas: Jānis Bunte, Ingrīda Drazdovska, Konstantīns Gaivoronskis, Katrina Gordejeva, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Romāns Meļņiks, Sergejs Pavlovs, Romans Surnačovs, Jānis Šķupelis
Tekstu autori: Leonīds Aļšanskis, Jānis Bunte, Anna Celma, Vladislavs Hveckovičs, Jānis Grīnbergs, Māris Kannenieks, Ļubova Kazačenoka, Jekaterina Koļesina, Zane Kurzemniece, Aleksandrs Pāže, Gints Pumpurs, Dmitrijs Semjonovs, Jūlija Surikova, Kaspars Vanags, Benoit Wtterwulghe
Foto: Arnis Artemovičs, Uldis Bertāns, Mārtiņš Cīrulis, Ieva Čīka, Krišjānis Eihmanis, Andrejs Hroneloks, Alise Jastremska, Valdis Kauliņš, Valts Kleins, Marks Litvjakovs, Sergejs Mazurs, Reinis Oliņš, Samanta Priedīte, Gatis Rozenfelds, Polina Viljun, LETA foto, Marka.photo, Studija F64
Korektors: Agrita Grīnvalde
Tulks: Antra Bula
Dizains: Aivis Lizums, Valters Horsts
Sadarbībā ar SIA Anonymous Publishing

Visas tiesības aizsargā LR likums Par autortiesībām un blakustiesībām.
Pārpublicēšana bez ABLV Bank, AS, atļaujas aizliegta.